Bertil Enbom ensam över Atlanten i Havsfidra - Jürgen Asp

Artikel

En natt för 50 år sedan seglade en ensam svensk båt

in i Newports hamn efter en stormig Atlantsegling på

42 dygn. Med en motor som gett upp timmarna innan,

förtöjde båten vid en brygga. Utan mottagningskommité

eller fanfarer. Mannen vid rodret hette Bertil

Enbom och båten han seglat med var en Havsfidra vid

namn ”Fione”, en av deltagarna i OSTAR 1968. Med

den minsta båten skulle han senare vid angöringen

få höra att han kommit in på en andra placering på

handikap, framför betydligt större och snabbare båtar,

och efter Englands stora seglare ”Sir Thomas Lipton”

seglad av Geoffrey Williams.


Artikel 2 sidor skriven och illustrerad av Jürgen Asp

More Details Try Demo

0.47MB PDF Download

SEK 9.00


Question? Contact Us