Ge honom äran för husfridens skull - Johanna Graf

Johanna Graf är en erfaren långseglare med över 50 000 nautiska mil både som besättning på leveransseglingar och med egen båt. Hon har en vass observationsförmåga att se hur män och kvinnor fungerar på olika sätt runt kring båtliv, och det är inte alltid en vacker syn!


PDF, artikel, 2 sidor

More Details Try Demo

0.22MB PDF Download

SEK 7.00


Question? Contact Us